Comenzi telefonice:  0720 999 200

Servicii vize

Pentru orice informatie va rugam sa sunati la Serviciul Pasapoarte UNTRR  – Dl. Alexandru Tudor tel. 021 336 77 88 sau  0769.023.933 / 0720 999 227


Obţinerea vizei pt. şoferii profesionişti – transport  marfă, pentru Republica BELARUS

Pentru Belarus se pot obține următoarele tipuri de vize:

 • pentru o singură cursă – o intrare- o ieșire
 • pentru 2 intrări- 2 ieșiri
 • pentru 1 an cu multiple intrări  – ieșiri
 • pentru tranzit

1. Pentru viza valabilă pentru  o singură  cursă,  o intrare – o ieșire  actele necesare sunt :

 • 1 poză  tip pașaport;
 • asigurare  medicală  pentru  perioada solicitată de viză;
 • comanda transport în care să fie menționată firma din Belarus;
 • copie permis conducere;
 • copie CUI  firma românească;
 • copie  CI
 • copie certificat  căsătorie (dacă este cazul)

Contravaloarea taxei pentru viză (o intrare – ieșire) este de:

 • 60 Euro – și se eliberează în termen de 7 zile de la data depunerii actelor în consulat
 • 120 Euro la urgență – în acest caz  viza se eliberează fie în aceeași  zi fie de pe o zi pe alta

2. Pentru viza valabilă pentru  2 intrări – 2 ieșiri,  actele necesare sunt:

 • 1 poză  tip pașaport;
 • asigurare  medicală  pentru  perioada solicitată de viză;
 • comanda transport în care să fie menționată firma din Belarus;
 • copie permis conducere;
 • copie CUI  firma românească;
 • copie  CI
 • copie certificat căsătorie (dacă este cazul)

Contravaloarea taxei pentru viză (2 intrări – 2 ieșiri) este de:

 • 90 EURO -și se eliberează în termen de 7 zile de la data depunerii actelor în consulat
 • 180 EURO la urgență  – în acest  caz viza se eliberează fie în aceeași zi fie de pe o zi pe alta

Atenție! La suma de mai sus se mai adaugă 3 EURO. Banii se depun la BCR, și banca mai percepe un comision de 3 EURO.

3. Pentru viza valabilă pentru perioada de 1 an cu multiple intrări – ieșiri pentru șoferii profesioniști – transport marfă actele necesare sunt:

 • 1 poză tip pașaport;
 • asigurare medicală;
 • contract în lb. engleză cu firma din Belarus, în care să fie menționat și numele șoferilor pentru care se solicită viza;
 • certificatul de înmatriculare firma din Belarus legalizat la notariat;
 • contractul de muncă al șoferilor în original + copii;
 • copie permis conducere;
 • copie CI;
 • copie CUI firma românească
 • copie certificat căsătorie (dacă este cazul)

Contravaloarea taxei pentru viză este:

 • 150 Euro și se eliberează în termen de 7 zile de la data depunerii actelor în consulat
 • 300 EURO la urgență și în acest caz viza se eliberează în aceeași zi sau de pe o zi pe alta

Atenție! La suma de mai sus se mai adaugă 3 EURO. Banii se depun la BCR și banca mai percepe un comision de 3 EURO.

4.  Viza  tranzit  BELARUS – șoferi profesioniști:

 • pașaport cu viza de destinație
 • asigurare medicală pentru perioada solicitată de tranzit
 • 1 fotografie tip pașaport
 • copie CI, copie permis de conducere
 • copie certificat căsătorie acolo unde este cazul

Contravaloarea taxei pentru viza de tranzit este:

 • 35 EURO
 • 70 EURO  la urgenta

Atenție! La suma de mai sus se mai adaugă 3 EURO comision bancar, indiferent dacă e cu 1 intrare sau intrări multiple. Banii se depun la BCR.


Obținerea vizei pt. șoferii profesioniști pentru Federația Rusă

Asigurarea medicală pentru obținerea vizei pentru F. Rusă trebuie să fie încheiată pentru o suma de cel puțin 30.000 EUR.

Vă reamintim că viza pentru F.Rusă pe o perioadă de 1 AN se eliberează în 10 zile lucrătoare.

În cazul în care se solicită viză pentru F. Rusă pentru prima oară, solicitantul poate obține viză doar pentru:

 • 1 intrare/ieșire
 • maximum 2 intrări/ 2 ieșiri

Pozele solicitate sunt numai pe fundal ALB cu dimensiunea 3/4 cm.

Începând cu data de 29.01.2016 CONSULATUL AMBASADEI FEDERAȚIEI RUSE LA BUCUREȘTI NE-A COMUNICAT URMĂTOARELE INFORMAȚII PRIVIND OBȚINEREA VIZEI PENTRU ȘOFERII DE CAMIOANE – PENTRU FEDERAȚIA RUSĂ:

În cazul în care un șofer care dorește viză de 1 AN și în ultimile 12 luni nu a mai beneficiat de nicio viză pentru Federația Rusă, nu i se poate acorda viza pentru 1 AN.

ATENȚIE!!! Condiția de a beneficia de viza pentru o perioadă de 1 AN este ca șoferul să fi avut în ultimile 12 luni cel puțin o viză de intrare/ieșire în/din Federația Rusă pe o perioadă de 1 – 3 LUNI.

ACTE NECESARE în vederea obținerii vizei:

 • Pașaport valabil cel puțin 6 luni de la expirarea vizei
 • Pașaportul vechi pentru a demonstra că a avut cel puțin o intrare/ieșire în ultimele 12 luni
 • 1 poză tip pașaport  3/4 cm pe fundal alb
 • Asigurare medicală pe o perioadă de UN AN , conform dispoziției Consulatului, trebuie făcută la un asigurator recomandat de consulat (telefon 0724332276) sau la Firma GENERALI ROMANIA, firmă acreditată, de asemenea, de consulat.
 • Copie de pe permisul de conducere
 • Copie de pe CI
 • Adresă din partea firmei care solicită viza cu numele firmei din Federația Rusă și să se menționeze și ce anume se transportă.
 • Viza de Un An se eliberează într-o perioadă de 10 zile lucrătoare de la data depunerii actelor în consulat (CENTRUL de VIZE PENTRU RUSIA) telefon 0316301305.Viza de UN AN nu se acordă în regim de URGENȚĂ.Contravaloarea taxei pentru viza cu: 1 intrare/ 1 ieșire, 2 intrări/ 2 ieșiri și cea cu valabilitate de UN AN este de 327,00 LEI.

  Pentru eliberarea vizei una intrare – una ieșire / 2 intrări – 2 ieșiri pe o perioadă de 1 – 3 LUNI:

 • sunt necesare aceleași documente enumerate mai sus, excepție făcând asigurarea medicală care trebuie să aibă valabilitate 3 LUNI sau, după caz, pe perioada deplasării.
 • costul vizei este de 327,00 lei în REGIM NORMAL, viza eliberându-se în termen de 10 zile lucrătoare iar în REGIM DE URGENȚĂ VIZA SE ELIBEREAZĂ în 5 zile lucrătoare și costul este de 511,00 lei

ACTELE ENUMERATE MAI SUS SUNT SOLICITATE DE CĂTRE CONSULATUL AMBASADEI FEDERAȚIEI RUSE LA BUCUREȘTI.

NERESPECTAREA SOLICITĂRILOR CONSULATULUI DUCE AUTOMAT LA NEACORDAREA VIZEI.

 


Obținerea vizei pentru șoferii profesioniști – TRANSPORT  MARFĂ – Republica TURCIA

Perioada în care se emit vizele de Turcia este de 7-10 zile lucrătoare

Acte necesare pentru șoferii profesioniști de camioane:

 • 2 poze biometrice dim. 5cm X 6cm numai și numai pe fundal ALB, fără chenar despărțitor între poze, click aici pentru a vizualiza modelul de poză.
 • Pașaport valabil cel puțin 6 luni până la data expirării
 • Copie pașaport prima pagină (aceea cu poza)
 • Copie permis de conducere (aceea cu poza)
 • Copie CI
 • Copie certificat de naștere a persoanei pentru care se solicită viza (numai dacă în cartea de identitate sau în ADEVERINȚA DE SALARIAT nu sunt menționați părinții).
 • Adeverință de salariat în care să se menționeze că șoferul este angajat pe perioadă nedeterminată și care se eliberează pentru obținerea vizei de șofer TIR TURCIA. Adeverința trebuie să conțină în PARTEA STÂNGĂ SUS antetul firmei, nr.telefon, adresa de e-mail a firmei, nr. și data înregistrării adeverinței, semnătura celui în drept și ștampila.
 • Copie contrat de muncă din care să rezulte că persoana respectivă este angajată pe perioadă nedeterminată (dacă contractul de muncă este pe perioadă determinată șoferul în cauză nu poate primi viza pe perioada de UN AN.
 • Copie de pe CERTIFICATUL DE ÎNREGISTRARE al firmei (C.U.I.) din România (unde este angajat șoferul pentru care se solicită viza)
 • Copie de pe Licența de TRANSPORT A FIRMEI din ROMÂNIA
 • Copie CONFORMĂ de pe licența AUTOVEHICULULUI
 • Adresă din partea frmei din România care să cuprindă datele complete ale firmei colaboratoare cu aceasta din Turcia: adresa completă, numărul de telefon, numele și prenumele persoanei de contact din firma/hotelul din Turcia, precum și adresa de e-mail a persoanei de contact.
 • Asigurare: 85 Euro. Asigurarea se face doar la Ambasada Turciei, nu se accepta alte asigurări.

Secția consulară din cadrul Ambasadei Republicii Turcia la București nu primește pentru achitarea contravalorii vizei bancnote mai mari de 100 euro. De asemenea, bancnotele nu trebuie să fie rupte, pătate, sau să aibă diferite înscrisuri pe ele.

Contravaloarea vizei de Turcia pentru intrări multiple (1 AN) – transport marfă:

 • 340 euro + 150 ron – pentru firmele membre/abonate UNTRR
 • 340 euro + 220 ron pentru firmele care nu sunt membre/ abonate UNTRR

PENTRU OBȚINEREA VIZEI ÎN REGIM DE URGENȚĂ DURATA ESTE DE 5 ZILE LUCRĂTOARE – TAXA URGENȚE (transport marfă):

 • 410 euro + 250 ron – pentru firmele membre/abonate UNTRR
 • 410 euro + 350 ron – pentru firmele care nu sunt membre/ abonate UNTRR

ATENȚIE!!! PERIOADA de STAȚIONARE în TURCIA la FIECARE CURSĂ ESTE DE CEL MULT 15 ZILE. Depășirea acestei perioade atrage după sine sancțiuni impuse de autoritățile din TURCIA.

Menționăm următoarele:

 • Nu se poate solicita viză pentru TURCIA pentru șofer profesionist pentru o perioadă de UN AN dacă pașaportul nu are valabilitatea necesară, contractul de muncă nu este pe perioadă nederminată și asigurarea medicală nu este valabilă UN AN
 • ÎN CAZUL PAȘAPORTULUI TEMPORAR CU VALABILITATE DE UN AN, viza SE ACORDĂ PE O PERIOADĂ DE CEL MULT 9 LUNI
 • ÎN CAZUL PAȘAPORTULUI CARE ARE VALABILITATE MAI MICĂ DE UN AN, SE SCAD 3 LUNI DE LA DATA EXPIRĂRII PAȘAPORTLUI.
 • Pentru șoferii care conduc autovehicule de până la 3,5t, în loc de licența de transport și copia conformă se solicită CERTIFICATUL DE ÎNMATRICULARE al autovehiculului din care să rezulte că vehiculul are masa mai mică de 3,5t, celelalte acte rămânând valabile.

Condiții acordare viză pentru o singură intrare – o singura ieșire (șoferi profesioniști de camioane sau autocare)

 • viza se acordă pe o perioadă de maximum 3 LUNI, în această perioadă de timp șoferul poate intra în TURCIA și poate ieși din TURCIA o SINGURĂ DATĂ, el putând staționa cel mult 15 zile.
 • Actele necesare pentru obținerea vizei sunt aceleași pentru șoferii de camioane sau de autocare.
 • Costul vizei este de 135 EURO + ASIGURARE 50 EURO ( 185 EURO ), ASIGURAREA ESTE VALABILA 90 ZILE.
 • PENTRU OBȚINEREA VIZEI ÎN REGIM DE URGENȚĂ, PREȚUL ESTE DUBLU, IAR DURATA ESTE DE 5 ZILE LUCRĂTOARE.

Condiții acordare viză pentru șoferii profesioniști de autocare

Actele necesare pentru obținerea vizei sunt aceleași pentru șoferii de camioane sau de autocare.

Tarife:

 • 325 euro + 150 ron – pentru firmele membre/abonate UNTRR
 • 325 euro + 220 ron pentru firmele care nu sunt membre/ abonate UNTRR

Viza este valabilă 6 luni de la data emiterii.

PENTRU OBȚINEREA VIZEI ÎN REGIM DE URGENȚĂ DURATA ESTE DE 5 ZILE LUCRĂTOARE – TAXA URGENȚE (transport persoane):

 • 395 euro + 250 ron – pentru firmele membre/abonate UNTRR
 • 395 euro + 350 ron – pentru firmele care nu sunt membre/ abonate UNTRR

ACTELE ENUMERATE MAI SUS SUNT SOLICITATE DE CĂTRE CONSULATUL AMBASADEI TURCIEI LA BUCUREȘTI.

NERESPECTAREA SOLICITĂRILOR CONSULATULUI DUCE AUTOMAT LA NEACORDAREA VIZEI.

Ambasadei Republicii Turcia la București a comunicat că pozele pentru obținerea vizei pentru Turcia trebuie să fie neapărat BIOMETRICE, de dimensiuni 5 cm x 6 cm și să fie pe FUNDAL ALB.   untrr.ro/media/wysiwyg/MODEL_Foto_viza_Turcia.pdf target=_blank>Vezi aici cum trebuie sa fie fotografia.

ȘOFERII DIN R.MOLDOVA CU PAȘAPORT MOLDOVENESC, OBȚIN VIZA PENTRU TURCIA ÎN ACELEAȘI CONDIȚII CA ȘOFERII ROMÂNI.


 

OBTINEREA  VIZEI   PENTRU  SOFERII  PROFESIONISTI – TRANSPORT  MARFA  – IORDANIA

ACTELE NECESARE:

 • pasaport valabil (nu se accepta  pasaport  temporar cu valabilitate  1 an)
 • 2 fotografii tip pasaport
 • comanda de transport
 • asigurare medicala  (pe perioada de  1 luna)
 • copie permis conducere

C/V vizei este de 32 USD. Se acorda o singura cursa pe o perioada de 1 luna cu drept de stationare in IORDANIA de 7 zile. Viza se elibereaza fie in aceiasi zi, fie a doua zi de la data depunerii actelor in consulat.


OBTINEREA VIZEI PENTRU SOFERII PROFESIONISTI – TRANSPORT MARFA – AZERBAIDJAN

Data ultimei actualizari: 24.02.2016

ACTE NECESARE

 • actele firmei ( CUI, licenta de transport, copie conforma a licentei )
 • actele  masinii
 • pasaport valabil
 • permis auto

– doua poze cu dimensiunea 6×4, atasate formularului de eliberare al vizei ( pozele trebuie sa fie nu mai vechi de 6 luni)
– asigurare
– Scrisoare de invitatie. Scrisoarea trebuie sa contina informatii despre numele complet al persoanei invitate, scopul vizitei, data de intrare a vizitatorului pe teritoriul Republicii Azerbaidjan si perioada de sedere, detalii ale pasaportului.

c/v  este  de  35  EUR  indiferent ce  viza  se  solicita (  o  cursa,  doua  curse, sau multiple ).

Viza se elibereaza dupa 6-10 zile lucratoare de la depunerea actelor.

 


OBTINEREA  VIZEI  PENTRU  SOFERII PROFESIONISTI  TRANSPORT MARFA – ARMENIA

Incepand  cu  data de 10.01.2013  soferii TIR  nu  mai  au  nevoie  de vize pentru   ARMENIA


 

VIZA SOFERI TIR  – IRAN

Actele necesare obținerii vizei IRAN:

 • formularul
 • doua  fotografii  pe fundal ALB  marime  3/4
 • pasaport  cu valabilitate cel  putin 60  luni
 • copie  permis conducere (  fata /verso pe aceeasi  pagina)
 • cazier  judiciar ( original + copie)
 • adeverinta medicala  (clinc  sanatos)
 • asigurare medical  pentru perioada de solicitare  viza
 • copie  carnet TIR ( completat prima pagina cu  nr. de  inmatriculare al autovehiculului, destinatia)
 • adresa din partea  UNTRR , ca societate  garanta

Viza se acorda la inceput pentru   o singura cursa,  intrare – iesire, c/v vizei este de  258 lei + 4 lei comisionul bancar.

Urmeaza  acordarea  vizei pentru 3 luni cu 2 intrari – 2 iesiri, c/v   vizei este de 430  lei + 4 lei comisionul bancar.

Urmeaza acordarea vizei pentru 6 luni cu multiple intrari –  iesiri, c/v vizei este de 602 lei + 4 lei  comisonul bancar.

Actele de  solicitare  viza se depun in ambasada  IN FIECARE  SAPTAMANA  NUMAI VINERI   si pasapoarte cu vize  se elibereaza NUMAI  VINERI.

Viza se poate elibera in regim de URGENTA  dupa  o saptamana   si in acest  caz  c/v  vizei se dubleaza, sau  viza se poate  elibera in regim  NORMAL  dupa  doua saptamani de la data depunerii  actelor  in consulat.

FOARTE  IMPORTANT :

Dupa  incarcarea  marfurilor  si  completarea  carnetului  TIR  respectiv  coperta  si  manifestul  marfurilor, rog  trimiteti  xero  –  copie coperta  carnet  TIR si  prima  pagina  – SA  FIE  MENTIONAT  SI  NUMELE  SOFERULUI  (manifestul  marfurilor)  la Ambasada  Republicii Islamice  IRAN la Bucuresti.
Email ambasadei  este:  iranconsulate.ro@gmail.com

PASAPOARTELE  CU VIZA  LA  URGENTA SE  ELIBEREAZA  IN  LOC  DE ZIUA  DE   VINERI,  IN ZIUA DE   MARTI  A  FIECAREI  SAPTAMANI.


 

VIZA SOFERI TIR  – IRAK

Viza se poate obține de la punctele de frontieră din Irak.

Telefon ambasada IRAK in ROMANIA: 021 233 90 08


VIZA SOFERI TIR –    UCRAINA

Cetatenii romani nu au nevoie de viza pentru a calatori in UCRAINA


VIZA SOFERI TIR  – GEORGIA

Pentru Georgia nu se cer vize.


VIZA SOFERI TIR  – TADJIKISTAN

Tadjikistan  nu  are  reprezenanta  in  Romania.Viza  se poate  obtine fie din Turcia (Istanbul sau  Ankara ), fie  din  Austria  (Viena).
In  cazul  in  care  deplasarea in  Tadjikistan  se  face  cu  avionul, viza  se poate  obtine si din  aeroport.


VIZA SOFERI TIR  – UZBEKISTAN

UZBEKISTAN  nu  are  reprezentanta  in  Romania.Viza  se  poate  obtine fie   din  Turcia ( Istanbul sau  Ankara)  fie  din  Austria  (  Viena)


 

 Pentru orice informatie va rugam sa sunati la Serviciul Pasapoarte UNTRR – Dl. Alexandru Tudor tel. 021 336 77 88 sau  0769.023.933 / 0720 999 227
Ne găsiți și pe SICAP

Puteți solicita achiziția produsului dorit și prin Sistemul Electronic de Achiziții Publice.

Plată online securizată

cu card Visa ori Mastercard sau prin ordin de plată

Livrarea este gratuită

pentru comenzi ce depășesc 500 lei (fără TVA).

Puteți comanda pe site non-stop

sau telefonic în timpul programului de lucru: luni-vineri orele 8-17.